Grand Iva Waiting List - 1 BHK, Type - B (Area - 361.88 sq. ft.) : Sheet1
1
Draw result of Grand Iva, Sector 103, Gurgaon project
2
Waiting List - 1 BHK, Type - B (Area - 361.88 sq. ft.)
3
S. No. Application No. Applicant NameGuardian's Name
4
123477PRAKASH CHAND KOTHARIVIRENDER PRASAD
5
22456DEEPAK CHAUHANSHRIPAL SINGH
6
320025LAXMI THAKURJAGDEV SINGH
7
413155SHARVAN KUMARKALEVAR MISHRA
8
51435RAJ KOKIL MISHRAKRIPA NAND MISHRA
9
6163VIROO MALLATE SH. PANJU MAL
10
79036VANITA SHYAM SUNDER CHAUHANSHYAM SUNDER CHAUHAN
11
818855POONAM SINGHMOHIT SINGH